Het doel: therapiehonden


Dogs for People

In 2004 startte VIER VOETERS het project Dogs for People in Roemenië. Het doel van dit project is drieledig: het helpen van mensen (voornamelijk kinderen en jongeren, maar sinds 2012 ook ouderen) met psychische of fysieke problemen, het geven van een nieuw leven aan zwerfhonden en het veranderen van de negatieve publieke opinie over zwerfhonden. VIER VOETERS heeft dit project in 2015 uitgebreid met het eerste Europese Therapie- en Onderzoekscentrum in Roemenië.

Een grote doelgroep vormen kinderen met een beperking, zoals autisme. Deze kinderen krijgen de taak om ‘hun’ hond te verzorgen, waardoor ze meer zelfvertrouwen en een betere motivatie krijgen. Psychologen zien snel resultaat: kinderen worden minder agressief en leren zich te concentreren. Anderzijds krijgt de hond affectie en liefde.

Dogsforpeoplefoto

Europees eerste Therapie- en Onderzoekscentrum met therapiehonden

VIER VOETERS heeft in Roemenië het eerste Therapie- en Onderzoekscentrum van Europa opgezet. Dit centrum heeft als doel om het therapie-aanbod met ex-zwerfhonden te vergroten. Voorheen waren de honden gebonden aan een district, maar nu kunnen kinderen uit heel Boekarest naar het centrum komen. Daarbij was er op locatie vaak sprake van ruimtegebrek en was de hond onbekend met de locatie, wat stressvol kan zijn. Naast het vergroten van het therapie-aanbod, wil VIER VOETERS samenwerken met partners om onderzoek te doen en te publiceren over deze therapieën. Daarnaast kan het centrum dienen als educatiecentrum, om voorlichting te geven over de inzet van zwerfhonden en zo de publieke perceptie over zwerfhonden te verbeteren.

Patiënten hoeven niet extra te betalen voor de therapie met een ex-zwerfhond. Dit betekent dat het centrum geheel afhankelijk is van donaties. Door mee te doen aan de Doggy Marathon zorg jij er mede voor dat dit centrum kan blijven bestaan.